Termeni și condiții

1. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare

 

Accesul și utilizarea site-ului www.prepi.ro și aplicațiile de mobil Prepi (colectiv “Prepi”) sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Prepi, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Eumeo Tech S.R.L. (“Eumeo”, cu sediul în Corabia, bd. Carpați, nr. 63, bl. D9, sc. 2, et. 3, ap.16 , având CUI 40191740 și număr de ordine în Registrul Comerțului J28/1056/2018) sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți site-ul sau aplicația Prepi.

Apple nu are nicio obligație de a furniza servicii de întreținere și asistență în ceea ce privește Prepi, și nici nu este responsabil pentru Prepi și conținutul Prepi.

Apple, și filialele Apple, sunt terți beneficiari ale acestor Condiții de Utilizare și, după ce Utilizatorul final a acceptat termenii și condițiile de utilizare, Apple va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a aplica condițiile de utilizare împotriva utilizatorului final în calitate de terț beneficiar al acestora.

 

2. Proprietatea conținutului

 

Problemele, exercițiile și materialele scrise din secțiunea utilizatorilor logați sunt distribuite sub licența CC BY-NC cu excepția cazului în care este altfel specificat. Această licență permite modificarea, sau adaptarea și dezvoltarea creațiilor în scop necomercial cu necesitatea atribuirii autorului original (Prepi).

 

Prima pagină a site-ului și materialele video sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Eumeo sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care este altfel specificat. Este strict interzisă utilizarea oricărui conținut, cu excepția celor prevăzute în condițiile de utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului conținutului. De asemenea, vă informăm că Eumeo își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

 

3. Utilizarea Prepi

Eumeo acordă permisiunea utilizării Prepi în următoarele condiții:

 

Este interzis să folosiți Prepi pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălcă în alt mod legea. Eumeo va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societății Eumeo Tech S.R.L. să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Prepi;

 

Este interzis să folosiți Prepi în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial;

 

Este interzis să abuzați de apelurile către serverele Prepi pentru a obține puncte sau alte beneficii într-un mod neprezentat de Prepi;

 

Este interzis să folosiți Prepi și orice alt serviciu Eumeo dacă vă aflați într-o țară care este supusă unui embargou al Guvernului Statelor Unite ale Americii sau care a fost desemnat de guvernul american ca țară ce sprijină activitățile teroriste;

Este interzis să folosiți Prepi și orice alt serviciu Eumeo dacă sunteți înscris pe cel puțin o listă a părților interzise sau restricționate ale Guvernului Statelor Unite ale Americii.

Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, sa expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți conținutul în alt mod, fără acordul în scris al Eumeo;

Apple nu va fi responsabil pentru investigarea, apărarea, soluționarea și descărcarea oricărei cereri de încălcare a proprietăților intelectuale.

Aveți condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuale cuprinse în conținut;

În momentul suspendării contului și/sau a dreptului de a folosi Prepi, dumneavoastră trebuie:

(a) Să încetați utilizarea site-ului și
(b) Să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului său.


Nu veți considera Eumeo răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva Eumeo drept rezultat al:
(a) Neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. Sau
(b) Încălcării din partea dvs. A Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

4. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal pe care le transmiteți pe Prepi sau prin orice altă metodă vor fi folosite în conformitate cu Politica de confidențialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe Prepi, precum întrebări, porecle, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ne-confidențiale și nu vor fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

5. Exonerarea de răspundere

 

Utilizarea Prepi este în totalitate pe contul dumneavoastră. Eumeo și afiliații săi, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. Eumeo nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini, video sau audio de pe acest site.

 

6. Lipsa garanțiilor

 

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit “ca atare”, fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

 

Eumeo nu își asumă responsabilitatea pentru descrierea produsului Prepi, aceasta având un caracter informativ care nu se poate aplica oricărui utilizator Prepi, rezultatele depinzând și de utilizatorul Prepi.

 

Eumeo în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările codurilor promoționale campaniei, nu este responsabilă pentru codurile promoționale falsificate sau deteriorate și își rezervă dreptul de a anula codurile promoționale utilizate la plată.

 

Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secțiunile blog, comunitate și recenzii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitatea solidară a Eumeo.

 

În cazul nerespectării de către Prepi a oricărei garanții aplicabile, utilizatorul poate notifica Apple, iar Apple va restitui utilizatorului respectiv prețul de achiziție pentru cererea licențiată; În măsura permisă de legislația în vigoare, Apple nu va avea nicio altă obligație de garanție în ceea ce privește cererea licențiată și orice alte creanțe, pierderi, datorii, daune, costuri sau cheltuieli care pot fi imputate oricărei nerespectări a oricărei garanții va fi responsabilitatea exclusivă a Eumeo.

 

7. Link-urile pe site-urile unor terțe

 

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât Eumeo. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori acest lucru. Eumeo nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri.

 

De asemenea, Eumeo nu autorizează conținutul sau orice produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Eumeo.

 

8. Plăți

 

Prepi este un serviciu plătit cu o perioadă de încercare de 14 zile. Prețul Prepi este de 34.99 RON/lună atunci când abonamentul este inițiat dintr-un browser web, iar 39.99 RON/lună atunci când abonamentul este inițiat din aplicația de iOS din Apple App Store. Contul poate fi folosit pe orice platformă compatibilă, indiferent de platforma de pe care a fost inițiat abonamentul. Plata se poate face doar online, prin card bancar.

 

Este obligatoriu de informat imediat banca în cazul în care echipamentele puse la dispoziție de aceasta nu funcționează în condițiile stabilite. Banca va trece la soluționarea cazului semnalat în maxim 48 de ore de la momentul primirii notificării scrise.

 

În caz de suspiciune, Eumeo are dreptul de a solicita documente personale (precum un act de identitate) și, în cazul în care nu au fost prezentate, să refuze tranzacția. În astfel de situații, Eumeo se obligă să anunțe imediat banca.

 

 

8.1 Politica de Retur

Utilizatorul are dreptul să primească o restituire a plății pentru prima lună plătită de Prepi, în termen de 14 zile calendaristice de la plată, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât taxele de tranzacție asociate cu contul lui bancar. Rambursarea este posibilă doar în cazul primei achiziții a serviciilor Prepi. Eumeo nu va rambursa alte achiziții ulterioare, inclusiv reînnoirea automată a serviciului Prepi realizată prin plăți recurente.

Rambursarea valorii achitate se va realiza în termen de 60 de zile de la data la care Eumeo a fost notificat de acțiunea de rambursare şi va fi procesată prin aceeaşi metodă de plată (cu excepţia depozitului direct) sau printr-un voucher de rambursare nereturnabil. Dezactivarea serviciului Prepi va fi realizată simultan cu rambursarea.

 

 

9. Campaniile promoționale

Codurile promoționale oferite de Prepi prin orice promoții sunt valabile exclusiv pentru abonamentul menționat în mediul de transmitere al codului, atât timp cât codul promoțional provine de la o sursă autorizată de Eumeo și/sau direct prin intermediul Prepi.

Se poate folosi un singur cod promoțional la crearea contului și nu se mai pot folosi coduri promoționale după prima plată. Promoțiile Prepi nu se cumulează între ele, se aplică ultimul cod promoțional introdus. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

Codurile promoționale interzise de lege vor fi considerate nule.

Codurile promoționale nu sunt destinate revânzării și nu pot fi convertite în bani.

Codurile promoționale nu pot fi înlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate sau distruse.

 

Codurilepromoționale sunt valabile doar 12 luni de la data eliberarii lor.

 

Orice tentativă de fraudă va fi adusă la cunoștință organelor abilitate.

 

10. Înregistrarea ca utilizator

 

Pentru crearea unui cont pe Prepi, utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă și un număr de telefon valid.

 

Eumeo poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

 

11. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

 

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea Prepi sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau conținutul Prepi sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau Prepi vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.